Rozliczenie dotacji inwestycyjnej

Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wydatkowania środków finansowych z najwyższym stopniem staranności oraz zgodnie z biznesplanem i postanowieniami zawartej Umowy o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. Poniżej przedstawimy wzory dokumentów niezbędnych do złożenia w Biurze Projektu w celu rozliczenia dotacji inwestycyjnej: