Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla uczestników II tury rekrutacji.

Informujemy, że nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym biznesplanem) dla uczestników projektu z II tury rekrutacji, którzy ukończyli szkolenia odbędzie się w dniach od 15.12.2020 r. do 30.12.2020 r. (10 dni roboczych, bez uwzględnienia dnia 24.12.2020 <wigilia> ponieważ Biuro projektu może być czynne w ograniczonym zakresie lub całkowicie nieczynne).
 
Wnioski można składać w Biurze Projektu INNOVO Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle przy ul. 3 Maja 13, osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera. Datą złożenia dokumentów jest data wpływu do Biura Projektu zarówno w sytuacji osobistego dostarczenia dokumentów jak i wniosków złożonych za pośrednictwem poczty/kuriera. Wnioski składane są w dwóch egzemplarzach, w kopertach oznaczonych nazwą Uczestnika projektu i dokładnymi danymi teleadresowymi.
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, który wraz z załącznikami oraz wzorami dokumentów można z zakładki Dokumenty