Zmiana Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości od dnia 10.12.2020 r.

Informujemy, iż w dniu 10.12.2020 uległ zmianie zapis Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości dotyczący terminu rejestracji działalności gospodarczej. 
Obecnie zapis § 2 FORMY WSPARCIA FINANSOWEGO pkt. 3. Warunkiem uzyskania wsparcia jest: ppkt 6. brzmi:
„zarejestrowanie działalności gospodarczej przed podpisaniem „Umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej” i „Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego”” z zastrzeżeniem, że Uczestnik/ka projektu nie może zarejestrować działalności gospodarczej przed dniem złożenia biznesplanu. Rejestracja działalności powinna nastąpić po ostatecznym wyborze wniosku o przyznanie wsparcia finansowego do dofinansowania w ramach projektu.
 
Obowiązująca treść Regulaminu jest dostępna w zakładce DOKUMENTY.