Zmiana Regulaminu Rekrutacji od dnia 28.10.2020 r.

Informujemy, iż w dniu 28.10.2020 uległy zmianie zapisy Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie. Zmiany te są spowodowane koniecznością uszczegółowienia zapisów Regulaminu a także ich dostosowania do zmian powstałych w wyniku panującej w kraju pandemii COVID-19. Obowiązująca treść Regulaminu jest dostępna w zakładce DOKUMENTY.