Wyniki oceny formalnej wniosków o udzielnie wsparcia finansowego – I tura naboru

Informujemy, że w pierwszym naborze wniosków o przyznanie wsparcia finansowego który odbył się się w dniach od 23.09.2020 r. do 6.10.2020 r. wpłynęło 40 wniosków. Wszystkie wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały przekazane do dalszego etapu tj. oceny merytorycznej. Lista wszystkich wniosków znajduje się poniżej.

Szczegóły w załączniku