Wydłużenie II etapu rekrutacji – ocena doradcy zawodowego

Informujemy, że zgodnie z zapisami Regulaminu Rekrutacji §6 REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU – II etap rekrutacji – DORADCA ZAWODOWY na podstawie pkt. 6. został wydłużony o dodatkowe 5 dni roboczych, a jego zakończenie planowane jest na dzień 28.10.2020 r.
Zmiana ta jest spowodowana dynamicznie rozwijająca się sytuacją epidemiologiczną.