Rozliczenie wsparcia pomostowego – Aktualizacja

W związku z informacją WUP w Rzeszowie dotyczącą możliwości wystąpienia ryzyka podwójnego finansowania w projektach EFS oraz w krajowych instrumentach wsparcia (Tarczy Antykryzysowej), w związku z dostępnym wsparciem dotyczącym ograniczania skutków pandemii COVID-19 w załączeniu znajdują się aktualne dokumenty i formularze niezbędne do rozliczenia wsparcia pomostowego.