Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla uczestników I tury rekrutacji.

Informujemy, że nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym biznesplanem) dla uczestników projektu z I tury rekrutacji, którzy ukończyli szkolenia  odbędzie się w dniach od 23.09.2020 r. do 6.10.2020 r. (10 dni roboczych).
Wnioski można składać w Biurze Projektu INNOVO Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle przy ul. 3 Maja 13, osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera. Datą złożenia dokumentów jest data wpływu do Biura Projektu zarówno w sytuacji osobistego dostarczenia dokumentów jak i wniosków złożonych za pośrednictwem poczty/kuriera. Wnioski składane są w dwóch egzemplarzach, w kopertach oznaczonych nazwą Uczestnika projektu i dokładnymi danymi teleadresowymi.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, który wraz z załącznikami oraz wzorami dokumentów można pobrać ze strony internetowej projektu: www.mojszeftoja.innovo.edu.pl  zakładka Dokumenty