Informacja o wydłużeniu terminu dostarczenia dokumentów

Informujemy, że termin na złożenie dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych w projekcie został wydłużony do dnia 13.11.2020 r. z uwagi na obecna sytuację spowodowaną pandemią covid-19.
Przypominamy, że nie ma konieczności osobistego dostarczenia dokumentów, można je także złożyć:
przez osobę trzecią w Biurze Projektu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 – 15.00
przesłać pocztą/kurierem na adres Biura Projektu: INNOVO Sp. z o.o. ul. 3 Maja 13, 38-200 Jasło
przesłać elektronicznie na adres e-mail: innovo@interia.pl dokumenty w wersji elektronicznej muszą być podpisane podpisem elektronicznym.