HARMONOGRAM WSPARCIA / SZKOLEŃ „ ABC Przedsiębiorczości” / Grupa III i Grupa IV

Poniżej zamieszczamy harmonogram szkoleń „ABC przedsiębiorczości” z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz sporządzania biznes planów ramach projektu „Mój szef – to ja” dla Grupy III i IV o szczegółach oraz przynależności do grup zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.

Przypominamy, iż uczestnictwo w powyższym szkoleniu jest obowiązkowe, aby móc ubiegać się o przewidziane w projekcie wsparcie finansowe (dotacja inwestycyjna i wsparcie pomostowe) na założenie działalności gospodarczej.

Poniżej Harmonogramy szkoleń dla Grupy III i IV: