HARMONOGRAM WSPARCIA / SZKOLEŃ „ ABC Przedsiębiorczości” / Grupa I i Grupa II

Uprzejmie informujemy, iż szkolenia „ABC przedsiębiorczości” z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz sporządzania biznes planów ramach projektu „Mój szef – to ja” rozpoczną się 4 września br.

Szkolenia dla uczestników zakwalifikowanych w ramach pierwszego naboru będą się odbywać w 4 grupach (po 10 osób każda) a szkolenie będzie trwać 5 dni. Grupa I i Grupa II rozpocznie szkolenia już od 4 września o szczegółach oraz przynależności do grup zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.

Przypominamy, iż uczestnictwo w powyższym szkoleniu jest obowiązkowe, aby móc ubiegać się o przewidziane w projekcie wsparcie finansowe (dotacja inwestycyjna i wsparcie pomostowe) na założenie działalności gospodarczej.
Poniżej Harmonogramy szkoleń dla Grupy I i II: